Superwizje

Superwizje

Współpraca w formie superwizji pomaga dostrzec problemy i trudności w organizacji w różnych obszarach jej funkcjonowania. Przykładem tutaj może być komunikacja.

Dzięki takiej formie wsparcia, osoby poddane superwizji przyjrzą się swojej pracy z innego punktu widzenia.

W swoich naturalnych warunkach mają możliwość przyjrzenia się swojej pracy i poznać swoje mocne i słabe strony
w kontakcie ze współpracownikami lub klientami.

Zadzwoń teraz!

+48 606 942 249

o superwizji

Doskonałość Pracy

Dzielę się doświadczeniem i doradzam w rozwiązaniach, dopasowanych do profilu działalności i możliwości klienta. Superwizja, którą oferuje, wspiera doskonałość pracy
w różnych obszarach organizacji.

Skuteczna Współpraca

Współpraca w formie superwizji pomaga dostrzec problemy i trudności w organizacji. Dzięki naszej pomocy, osoby poddane superwizji zdobywają skuteczne metody komunikacji i osiągają lepsze rezultaty

Zespół na Wzrost

Superwizji można poddawać różne obszary funkcjonowania przedsiębiorstwa. Nasze szkolenia z superwizji.
Pomagają w budowaniu silnych zespołów i osiąganiu wspólnych celów organizacji

zeszyt na biurku
kobieta przy laptopie

Co daje
superwizja?

Superwizja to proces wsparcia i rozwoju zawodowego, w którym doświadczony superwizor pomaga pracownikom w refleksji nad swoją pracą i rozwijaniu umiejętności. Oto kilka korzyści wynikających z udziału w superwizji: